Цел и задачи


Цел на проекта:

   Възпитание в дух на :

  • Сътрудничество и подкрепа

  • Взаимно разбиране

  • Уважение и приемане

  • Търсене на доброто в човека.


Задачи на проекта:


  1. Осъзнаване смисъла на мотото "Един за всички, всички за един" чрез работа с подходяща детска литература и творби от народното творчество.
  2. Стимулиране на творческия потенциал на децата за създаване на собствени творби по темата "Приятелството е пътека, по която трябва да се върви ежедневно" - рисунки, разкази, снимки, танци, песни и т.н.
  3. Поощряване изучаването на чужди езици като основа за междукултурно разбирателство и осъзнаване необходимостта и предимствата на владеенето на чужди езици.
  4. Обмен на добри педагогически практики-иновативни методи на преподаване.