Партньори по проекта

             В проекта участват ....

Училище "Ерик Кастнер" Германия


Основно училище"Любен Каравелов" Бургас, България

Начално училище "Миклеус", Хърватия