Дейности по проекта


 1. "Приятелството -основна ценност за човека" - запознаване и работа с тематична детска литература, открити уроци, тържества. Конкурс за лично детско творчество/разкази, снимки, рисунки ,танци и др./ и изработване на видеокнига с творбите.
 2. Провеждане на седмица на театъра.
 3. Организиране на конкурс за илюстрации за календар за 2019г. на тема: "Моят роден град" , за 2020 - тема:"Приятелство".
 4. Състезание по немски и английски език.
 5. Непрекъсната комуникация с партньорските държави - изработване на клипове с поздравления за Коледа, за 1 юни - Ден на детето, коледни картички.
 6. Поддържане на актуална информираност между партьорите - работа в Еtwinning.
 7. Партньорски визити

     8.      Популяризиране на проекта:

 • три пресконференции - за обявяване старта на проекта,в края на първата година, отчет на проекта
 • медийна популярност - статии в местния печат
 • в сайта на училището - подменю проекти
 • в социалните мрежи - страницата на училището във фейсбук

   9. Анкети сред ученици, родители и учители за очакванията и постигнатите резултати от проекта