За проекта


                          Проектът

"Miteinander+ füreinander = Freunde"

"Един за всички, всички за един" е финансиран с договор № 2018-1-DE03-A229-047336_4, Ключова дейност 2 - "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование", проекти за "Партньорства за училищен обмен" - КА229, секторна програма "Еразъм+", финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси.
Лого на проекта, изработено от ученици от училищата партньори.