Очаквани резултати

  1. Снижаване нивото на тревожност, агресия и нетолерантни прояви сред учениците.
  2. Създаване на позитивна среда в училище.
  3. Стимулиране на креативността на учители и ученици.
  4. Мотивация за изучаване на чужд език.
  5. Запознаване с различните образователни системи в европейските държави.